EIM-campus projecten

  • Geschreven door Joke Tania
  • Gepubliceerd op Projecten

Participant: Joke Tania

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/joketania/

Opdracht

Verantwoordelijk voor het functioneel procesbeheer van de archieffunctionaliteit binnen Sharepoint. Rol was vooral het vertalen van gebruikerswensen naar aanpassingen richting de techniek. De verantwoordelijkheid van het archiveren was verplaatst van het archief naar de medewerker zelf. Bood advies en ondersteuning hierbij. Daarnaast ondersteuning bij diverse i-projecten (onder andere implementatie Digitaal handtekening, etc.).

Oplossing en aanpak

Door het regelmatig organiseren van bijeenkomsten, aanschuiven bij werkoverleggen van de afdelingen in het primaire proces en een klantgerichte houding ondersteuning geboden bij het meer op de kaart zetten van (het wettelijk) archiveren binnen de organisatie. Daarnaast ondersteuning geboden bij het oplossen van complexe informatievragen om de medewerkers te ontzorgen.

Resultaat

Digitale documenten zijn nu binnen SP beter afzoekbaar. Bovendien sprong het aantal gearchiveerde documenten met sprongen omhoog waardoor de kwaliteit van de informatiehuishouding een goede impuls kreeg.

Participant: Joke Tania

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/joketania/