EIM-campus projecten

 • Geschreven door Hans Dickerscheid
 • Gepubliceerd op Projecten

Participant: Hans Dickerscheid

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/hansdickerscheid/ 

Opdracht

De divisie Facilitair moest de toekomst gaan schetsen van hun dienstverlening op het gebied van input- (IM), output (CCM) en digitale archivering (ECM). Hier moest een plan voor geschreven worden waarmee deze divisie de benodigde funding bij de RvB kon ophalen en hun plannen op kon baseren

Taken en verantwoordelijkheden

 • Schrijven van het Masterplan Document Logistiek
 • Schrijven van een advies voor de Raad van Bestuur (RvB) voor de inrichting van een Shared Service Center (SSC) Document Logistiek voor alle input, output en archiefdiensten van mijn opdrachtgever op basis van het Masterplan

Activiteiten

 • Het delen van mijn visie Document Logistiek (nu EIM geheten) en dit Achmea specifiek gemaakt samen met een selecte groep van stakeholders (divisie vertegenwoordigers, marketing, IT, directie)
 • Het vaststellen van de toekomstige specifieke dienstverlening van dit SSC
 • Het schrijven van een projectplan en invulling gegeven aan het Business Informatie Plan (architectuur) benodigd voor de invulling en uitvoering van dit Masterplan

Resultaten

 • Voor de uitvoering van het Masterplan werd door de RvB een budget van 7 miljoen ter beschikking gesteld.
 • Het Document Logistiek centrum is gebouwd en de geadviseerde processen zijn ingericht. 

 

Periode: November 2007 - Januari 2011

Functie: Client Service Manager, Project leader

Situatie

 • Alle divisies moesten ondersteund worden met de juiste oplossingen bij hun uitgaande fysieke en digitale communicatie.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het ontwikkelen van complexe, innovatieve multichannel- multilabel outputmanagement-applicaties en de opslag van uitgaande documenten op een digitaal archief (ECM) die de divisies voor de klantcommunicatie nodig heeft. Ik was ook de SPOC van divisie Pensioenen
 • Ik was verantwoordelijk voor een run-budget van 1,25 miljoen euro
 • Aanpak gebaseerd op PRINCE2 en de ITIL processen

Activiteiten

 • Het adviseren bedenken en realiseren van nieuwe technische oplossingen gebaseerd op de communicatiebehoefte van de divisies en de bijbehorende IT-architectuur
 • Gebruik maken van de intern ter beschikking staande of met externe partijen te realiseren technieken, zoals White Paper Printing, Automated Digital Archiving, Automated Document Factory en digitale kanalen (SMS, e-mail en portal pagina('s)
 • Het coachen van een team van 5 Client Service Managers en het aansturen van een team van 10 documentontwikkelaars en 3 beheerders
 • Het introduceren en het maken van interne accountplannen
 • Het opzetten van de interne doorbelastingsmethodiek, met als doel om intern kosten-awareness te creëren

Resultaten 

 • Succesvol uitgevoerde innovatieve multichannel en multilabel communicatieprojecten, zoals het Uniforme Pensioen Overzicht en de communicatie van Commissie de Ruiter
 • State-of-the-art fysieke en digitale klantcommunicatie met lagere productiekosten
 • Verbeterde interne klantbenadering en Client Service Managers die vakinhoudelijk bij waren met het vakgebied en hierdoor hun interne klant beter konden adviseren
 • Zeer tevreden opdrachtgever

  

Periode: January 2006 - December 2008

Functie: Project Manager

Situatie

 • De klant had de beschikking over een vijftal document compositie oplossing, wat ze terug willen brengen tot één oplossing.
 • Hiervoor moest er een nieuwe state-of-the-art oplossing aangeschaft worden, die in staat was tot het genereren van fysieke en digitale uitgaande klantcommunicatie en het archiveren ervan.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het selecteren en implementeren van een nieuw strategische Document Compositie tool voor batch en realtime communicatie, inclusief de archivering op een drietal ECM oplossingen
 • Ik was verantwoordelijk voor de aansturing van meerdere IT-programmeurs, informatieanalisten, IT specialisten, test managers en Output ontwikkelaars en een projectbudget van 1,25 miljoen euro
 • Aanpak gebaseerd op PRINCE2, ITIL en Waterfall

Activiteiten

 • Het selecteren en on-boarden van een nieuw document compositie tool. Hieronder viel het initieren van het selectieproces, het voorselecteren van de leveranciers, het schrijven
 • van alle tender-documenten, het faciliteren van het selectieproces, een Proof of Concept en het inhoudelijk opstellen van de overeenkomst met de leverancier
 • Het opstellen van een SLA tussen de Divisies, afdeling Documentlogistiek en de leverancier
 • Het vaststellen van de benodigde interne architectuur en infrastructuur om het geselecteerde systeem en de ECM tools te kunnen on-boarden en IT diverse applicaties te ontsluiten
 • De inrichting van meerdere nieuwe IT-componenten en platvormen en het oplossen van technische IT-vraagstukken
 • Migratie van verschillende bestaande outputapplicaties naar deze nieuwe omgeving

Resultaten 

 • Een succesvolle implementatie van de tool: Exstream en archivering op drie ECM oplossingen
 • Project is on-time en on-budget gerealiseerd en was voorzien van alle technische mogelijkheden die deze klant nodig had
 • Tevreden Divisies en opdrachtgever

 

Periode: Oktober 2005 - Februari 2011

Functie: Project Manager

Situatie

 • Upgrade van een bestaande client server omgeving naar een webbased oplossing, waarvoor de business een financiële bijdrage moest gaan leveren

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het ophalen van de funding bij de business en het daarna upgraden en implementeren van een interactieve online Data Tekst Integratietool (AIA ITP) naar een web gebaseerde versie.
 • Projectbudget was 0,5 miljoen euro en de aanpak was PRINCE2 en ITIL

Activiteiten

 • Overtuigen van de Business van de noodzakelijkheid om geld beschikbaar te stellen voor deze upgrade.
 • Onderhandelingen met leverancier over contractuele afspraken en een gewijzigde SLA.
 • Het upgraden van de bestaande oplossing naar de webbased variant

Resultaten

 • De benodigde funding is op opgehaald
 • De bestaande tool is ge-upgraded

 

Periode: Oktober 2005 - September 2006

Functie: Management Consultant

Situatie

De Directie was niet tevreden over de performance van de afdeling Media Output. Ze had behoefte aan een goede analyse met bijbehorende verbetervoorstellen

Er moesten hand- en spandiensten aan de directie worden verricht op het EIM vakgebied.

Taken en verantwoordelijkheden 

 • Het verbeteren van de dienstverlening van de afdeling Media Output
 • Verantwoordelijk voor de aansturing van programmeurs, informatieanalisten, IT- specialisten, test managers en Output ontwikkelaars en ik moest tijdelijk het afdelingshoofd vervangen
 • Op verzoek directie extra taken verrichten
 • Verantwoordelijk voor een projectbudget van 250K

Activiteiten

 • Het analyseren van de bestaande processen
 • Het opstellen van een verbeterplan op basis van mijn analyse en het uitvoeren ervan. Verbeterplan werd door de directie tot leidraad bestempeld.
 • Doorvoeren van de voorgestelde reorganisatie van de afdeling Media Output.

Resultaten

 • Een goed functionerende afdeling Media Output, die veel aan vertrouwen van de directie en de business had teruggewonnen
 • Hand- en spandiensten naar tevredenheid uitgevoerd.