Missie en kernwaarden

Missie

Wij werken met het volgende "mission statement":

  • Wij willen dé Enterprise Information Management Community zijn voor Xperts, opdrachtgevers en leveranciers
  • Wij stimuleren vakgenoten kennis, kunde en ervaring uit te wisselen, te vergroten en zich te laten accrediteren

Hoe voeren wij onze missie uit?

  • Samenwerken met partners die expert zijn op hun vakgebied
  • Zoveel mogelijk op digitale wijze samenwerken
  • Zorgen voor onderlinge uitwisseling en uitbouw van kennis en ervaring
  • Participanten kunnen via ons worden opgeleid in het vak
  • Koppelen van de vragende aan de juiste leverende partij
  • Opbouwen van een netwerk van vakgenoten,
  • Aanbieden van (maatwerk)opleidingen en
  • Verzorgen van publicaties en presentaties

Kernwaarden

Samenwerking

UnitedXperts is hét platform voor Enterprise Information Management (EIM) waar Zelfstandig Professionals en EIM-vakgenoten in vaste dienst elkaar ontmoeten en kennis delen. Het samenwerkingsconcept van UnitedXperts is gebaseerd op het in een modern jasje gestoken klassieke Gilde-model.

Kennis delen

Kennis delen doen we door elkaar te ontmoeten. UnitedXperts organiseert in samenwerking met haar partners jaarlijks een aantal evenementen, workshops, intervisie-sessies tot deelname aan grote congressen aan toe. UnitedXperts biedt haar ‘Special Interest Groups (SIG’s)’, groepen die hun focus hebben op een deel van het EIM domein, een budget en faciliteiten om elkaar écht te ontmoeten. Aangezien "ontmoeten” tegenwoordig niet altijd 'face-to-face' hoeft te zijn, gebruiken wij moderne digitale technieken die online afstemming en interactie mogelijk maken. Het kennis delen ondersteunen we verder met een Social Media Platform met chat, vlog, blog en forum functionaliteit.