Kwaliteit

Het leveren van de afgesproken kwaliteit staat bij UnitedXperts hoog in het vaandel. Op meerdere manieren wordt het niveau van de bij ons aangesloten Xperts onderling getoetst en bijgestuurd. We gebruiken de volgende methoden:

Intervisie

Wij zorgen voor de kwaliteitsborging van onze dienstverlening en van de werkzaamheden van aan UnitedXperts verbonden Zelfstandig Professionals, onze Xperts, door de intervisie aanpak te hanteren. Intervisie heeft tot doel inzicht te krijgen in het eigen professioneel handelen. In groepjes behandelen we vraagstuk vanuit het werk, bespreken we ervaringen van de Xperts en doen we analyses van werkzaamheden en geven we onderling verbeteradviezen. Dit allemaal in vertrouwen en beslotenheid en door gebruik te maken van moderne communicatietechnieken.

Accreditatie

Voor generalisten of specialisten in ons vakgebied kan accreditatie van grote waarde zijn. Onze Xperts kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan een accreditatie traject. Een accreditatie toont aan dat men in een deel of over het geheel van ons vakgebied onderscheidend is. We onderkennen net als binnen het oude Gilde twee niveaus, dat van de Companion en van de Master.

Evaluatie

Als je bent ingezet via UnitedXperts en je opdracht loopt ten einde, dan wordt van je verlangd dat je samen met je opdrachtgever evalueert hoe de werkzaamheden zijn verlopen. Vragen die daarbij de revue passeren zijn: Wat ging er goed, waar kan het beter, wat heb je geleerd etc. Op basis van deze feedback kun je jezelf in de intervisie gesprekken met je collega Xperts met hun hulp verbeteren.

Opleiding en coaching

UnitedXperts verzorgt voor alle participanten in samenwerking met partners een aantal opleidingen waarmee accreditatie in ons vakgebied kan worden bereikt. Daarnaast besteden wij middels opleiding veel aandacht aan persoonlijke vaardigheden. Denk hierbij aan Prince2, Scrum/Agile, T-map en andere trainingen. Met deze opleidingen kunt je je ontwikkelen op het gebied van (business) consultancy, informatieanalyse, testen of projectmanagement. De opleidingen bieden óf een breed overzicht van ons vakgebied of de noodzakelijke diepgang om vanuit de genoemde rollen onderscheidend te zijn.

Tenslotte heeft UnitedXperts ervaren Xperts beschikbaar voor coaching van vakgenoten die daar bij de uitvoering van hun werkzaamheden behoefte aan hebben.

Gedragsregels

Wij vinden het belangrijk dat onze Xperts zich bij hun klanten houden aan gedragsregels die wij vanuit UnitedXperts hanteren.