Initiatiefnemers

De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert in hoog tempo. Steeds meer mensen stellen zich, vrijwillig of noodgedwongen, beschikbaar als Zelfstandig Professional. De keerzijde en zelfs de grens van flexibilisering komt, niet in de laatste plaats door de verwachte effecten van de Wet DBA, steeds duidelijker in beeld. Niet alleen Zelfstandig Professionals zoeken nieuwe structuren, ook organisaties zijn op zoek naar nieuwe manieren de beschikbaarheid van kennis en ervaring kwalitatief en kwantitatief te garanderen. Om in deze dynamische markt optimaal te kunnen presteren is nauwer contact tussen Zelfstandig Professionals onderling én met specialisten in vast dienstverband essentieel. Een nieuw evenwicht, een nieuwe samenwerking is noodzakelijk.

Hans Dickerscheid

Na een carrière van meer dan 30 jaar in het Enterprise Information Management (EIM) vakgebied, waarvan meer dan 10 jaar als Zelfstandig Professional (ZP-er) , raakte Hans Dickerscheid steeds meer overtuigd van de gedachte dat ZP-ers veel méér voor elkaar kunnen en moeten gaan betekenen. “Alleen is maar alleen”, is een cliché, maar uiteindelijk sta je, hoe zelfstandig je ook bent, samen met je vakbroeders vele malen sterker, aldus Hans. Zelfstandig Professionals moeten veel meer en nauwer met elkaar samenwerken en er dient één platform te zijn voor het Enterprise Information Management vakgebied voor zowel de ZP’ers, als vakgenoten in vaste dienst bij organisaties.

Benedict Böhm

 

Als Resource Director van een internationaal IT bedrijf ondervond Benedict dat het steeds moeilijker werd op het juiste moment voldoende goed opgeleid en ervaren 'personeel' beschikbaar te hebben. Investeren in opleiding blijft noodzakelijk, maar het wordt steeds belangrijker snel en doelgericht binnen de flexibele kennismarkt te kunnen schakelen. Vandaar dat wij nauw samenwerken met de grootste Nederlandse intermediair De Staffing Groep en voor ieder bij ons participerend bedrijf of instelling een op maat samengestelde flexibele kennisschil beschikbaar stellen.