Gedachtengoed

Het gedachtegoed van het klassieke Gilde vormt de basis voor UnitedXperts.

Het Gilde was vroeger: 

  • Een belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep
  • In een gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld
  • Nieuwe gildeleden werden opgeleid in het vak
  • Na een gedegen opleiding kon een leerling erkend worden als vakman met de titel ”Gezel" en uiteindelijk de titel “Meester " verkrijgen na het doen van de gilde- of Meesterproef
  • Het gilde behartigde belangen van de gildeleden én beschermde hen
  • Vaak had een gilde het alleenrecht op het uitoefenen van het vak, wat leidde tot de zekerheid van kwaliteit van het werk
  • Er werden standaard prijzen voor hun werkzaamheden afgesproken
  • Leden werden ook financieel ondersteund op het moment van financiële nood (broodfonds)

Gilde

Onze community richten wij in als een modern Gilde. De klassieke gilde-principes blazen wij hiervoor nieuw leven in. We ondersteunen een nieuwe manier van werken die gebaseerd is op samenwerking, transparantie, zo laag mogelijke kosten én het leveren van hoge kwaliteit. Kennis delen is onmisbaar en de manier van samenwerking is gebaseerd op de inzet van digitale online hulpmiddelen.

Als je als Xpert wenst te participeren, dan kun je je onderscheiden als je  (op een deel van het vakgebied) een geaccrediteerd kennis- en ervaringsniveau bezit. Je niveau kan desgewenst op twee niveaus worden getoetst. De eerste accreditatie is die tot “Companion”. Het hoogste niveau is “Master”. Ben je ‘Master’ bij UnitedXperts, dan heb je het hoogste niveau voor een specifiek deel van het vakgebied, waarvoor je door de accreditatie-commissie bent geaccrediteerd, bereikt. De commissie bestaat uit een aantal "door de wol geverfde” onafhankelijke vakgenoten.